Anmälan till projektet

Förberedande workshop är en obligatorisk träff där 1-2 representanter från varje företag deltar. Syftet med workshopen är att se över hur kompetensutvecklingen blir så effektiv som möjligt.

Vi behöver personnummer för att kunna redovisa er nedlagda tid till ESF.
Antal anställda måste vara mindre än eller lika med 49
Om du vill ha dina fakturor via e-post, skriv in e-postadressen här

Ditt företag måste vara verksamt inom Stockholms län

*Statsstöd avser offentliga bidrag som ges till företag, oavsett företagsform, som säljer varor och tjänster. För att delta i detta projekt får företaget inte ha mottagit mer än 200 000 Euro (cirka 2,1 miljoner kronor) i statsstöd under de senaste tre åren. Om företaget ingår i en koncern räknas statsstödet på hela koncernen. Observera att stödet för korttidsarbete inte räknas som denna typ av stöd. Läs mer här.

Du måste acceptera villkorenVem kan delta?

  • Företag som befinner sig i storleken 0–49 anställda
  • Företag som har sin verksamhet i Stockholms län
  • Företag som ej har mottagit mer än 200 000 EURO (ca 2,1 msek) i statsstöd
    de senaste tre åren