Erbjudande

Företagsakademin för tillväxt 3 är ett projekt som skapats på initiativ av Almega i samverkan med Unionen. Projektet genomförs av Företagsakademin och finansieras via Europeiska socialfonden (ESF).

Projektet vänder sig till företag i Stockholms län med 0-49 anställda som ges möjlighet att kompetensutveckla sin personal utan att bekosta det själva. Företagen betalar endast en administrationsavgift samt eventuell avgift för kost under kursdagarna. Företaget får då en utbildning per anställd finansierad av Europeiska socialfonden som kan utnyttjas fram till sista juni 2025. Då platserna är begränsade, reserverar vi oss för eventuell slutförsäljning.

Gör din intresseanmälan här!

Så här går det till!

Steg 1
Intresseanmälan

När vi mottagit er intresseanmälan får ni ett
välkomstmail med viktig information tillsammans
med blanketter som fylls i och skickas in till oss.

Steg 2
Förberedande workshop

1-2 representanter från ditt företag deltar på denna obligatoriska workshop
där syftet är att få kunskap för att skapa en strategisk kompetensplan samt
lägga en grund för er enkät som ni och alla anställda på företaget genomför
efter avslutad workshop.

Steg 3
Enkät

När ni laddat upp era anställdas uppgifter på er medlemssida skickas en
enkät ut till samtliga anställda.

Steg 4
Rapport

Svaren från enkäten sammanställs till en rapport där ni kommer kunna utläsa
vilket eller vilka områden som är viktiga för er att lägga fokus på. Här får ni även
tips på passande kurser.

Steg 5
Boka kurs

När ni slutfört enkäten, genomfört workshop samt
skickat in samtliga blanketter och betalat administrations-
avgiften kan ni börja boka er på utbildning!