Om projektet

Företagsakademin för tillväxt 3 är ett projekt som skapats på initiativ av Almega i samverkan med Unionen. Projektet genomförs av Företagsakademin och finansieras via Europeiska socialfonden (ESF). Projektet vänder sig till företag i Stockholms län med 0-49 anställda som ges möjlighet att kompetensutveckla sin personal utan att bekosta det själva. Företagen betalar endast en administrationsavgift samt eventuell avgift för kost under kursdagarna och får då en utbildning per anställd finansierad av Europeiska socialfonden.

I över 100 år har Almega som arbetsgivarorganisation medverkat till att skapa hållbara villkor i hundratals branscher på framväxt. Under alla dessa år har de varit en trygg punkt för de företag som velat vara goda arbetsgivare, utan att göra avkall på lönsamhet. Idag representerar Almega över 11 000 företag i ett 60-tal branscher som sysselsätter över en halv miljon medarbetare.

Tre av fyra arbetstillfällen skapas i mindre företag och 99,4 % av alla företag i Sverige har mindre än 50 personer anställda. Det är viktigt att stötta dessa företag för att ytterligare stimulera tillväxt och öka kunskaperna hos de individer som arbetar i företagen. Andelen tjänsteföretag ökade år 2018 efter tidigare års nedgång och ser man till det senaste decenniet har 9 av 10 nya jobb skapats inom tjänstesektorn. I Stockholmsregionen tillhör merparten av företag kategorin tjänsteföretag vilka är den typ av företag som också påverkats mest av pandemin. Därför vill Almega bidra till ökad kompetens hos dessa och på sikt även skapa förutsättningar för ökad tillväxt och sysselsättning i regionen.

Vi som arbetar i projektet

Carolina Björklund
Carolina Björklund
Projektledare
Sara Ångman
Sara Ångman
Bitr. Projektledare
Anna
Anna Simon
Utbildningsadministratör
David Wästberg_svartvit
David Wästberg
Almegas företrädare