Chefens personalansvar

Ditt arbete som chef handlar om att leda och driva arbetet och medarbetarna mot uppsatta mål. Det är ett viktigt och utmanande arbete som kräver kunskap i ledarskap och affärsutveckling men det är också mycket viktigt att du vet vilka lagar och regler som gäller och vilket ansvar du som personalansvarig chef har. Det handlar om allt från nyanställning till uppsägning, om utvecklings- och lönesamtal, om arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Det gäller att veta vad som gäller, vilket ansvar och vilka rättigheter man som chef har. Men också om att kunna tillämpa och dra nytta av de praktiska verktyg man har till sin hjälp.

Om kursen

På den här tre dagar långa kursen får du grundläggande kunskaper om de personalfrågor som du som chef ställs inför. Du får träna praktiskt och utbyta erfarenheter med andra personalansvariga chefer. Välkommen till en aktuell och praktisk kurs som ger dig de kunskaper du som personalansvarig chef behöver i ditt dagliga arbete!

Ur innehållet

Vad behöver du som personalansvarig chef veta och kunna?
 • Mitt ansvar som personalansvarig chef
 • Att vara chef och ledare
 • ARUBA-modellen: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personalarbetet kopplat till affärsresultat
 • Attraktiv som arbetsgivare - Employer Branding
 • Nästa generations medarbetare - hur lockar och behåller vi dem?
Utvecklingssamtal och lönesamtal
 • Chefens verktyg för att styra och leda verksamheten
 • Mål och målstyrning
 • Innehåll och struktur i samtalen
 • Utveckla prestation och kompetens
 • Koppling till belöning
 • Samtalsmetodik
Arbetsrätt
 • Chefen som arbetsgivarrepresentant
 • Kontakt med facket – hur, när och varför?
 • Grundläggande regler kring anställningen
 • Att ingå eller avsluta anställning
 • Arbetstid och ledigheter
 • Rekrytera utan att diskriminera
Arbetsmiljö
 • Chefens ansvar för arbetsmiljön
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Grundläggande regler kring arbetsmiljö
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Alkohol och droger
 • Skapa en god arbetsmiljö – arbeta främjande
 • Undvika och minimera risker

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är relativt nybliven chef och behöver grundläggande och praktiska kunskaper om chefens personalansvar.

Kursmål

Målet är att ge de kunskaper som du som chef behöver för att t.ex.
 • Känna till vilket ansvar du som personalansvarig chef har
 • Kunna bidra i arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och eventuellt avveckla personal
 • Kunna agera korrekt i arbetsrättsliga situationer samt göra rätt från början
 • Känna till ditt ansvar för dina medarbetares arbetsmiljö, såväl fysisk som organisatorisk och social
 • Förbereda, genomföra och följa upp konstruktiva och professionella utvecklings- och lönesamtal

Övrig information

 • Denna kurs genomförs av Företagsuniversitetet i deras kurslokaler i Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm
Pris och längd
Ordinarie pris: 19 900 kr
Ditt pris: 2 745 kr
3 dagar

Kommande datum

Datum: 23 sep - 25 sep
Plats: Företagsuniversitetet / Stockholm
Fullbokad
Datum: 20 nov - 22 nov
Plats: Företagsuniversitetet / Stockholm