Datadriven digital marknadsföring och konverteringsoptimering - Online

Digital marknadsföring är idag väldigt komplext och algoritmerna styr det mesta. Men vad är egentligen algoritmerna och hur kan vi jobba för att inte skadas av dem? I den här kursen lär du du mer om algoritmerna, om statistik kring digital marknadsföring och om modern datadriven digital marknadsföring. Fokus i kursen ligger också på konverteringsoptimering som i grunden handlar om att öka effekten på de digitala insatserna och se den verkliga nyttan så som ROI av varje insats.

Denna kurs kräver att du redan är ganska bra införstådd med digital marknadsföring och att ni som företag redan är igång och ganska aktivt gör sådan. I kursen kommer vi gå igenom de olika statistikverktyg som finns samt verktyg för att automatisera och optimera den marknadsföring som bedrivs.
En stor del av datadriven marknadsföring är just att samla in och bearbeta data. Detta är en viktig del av kursen där vi även kollar på juridiken kring detta så som GDPR. Vi kollar även på taktiska verktyg och tillvägagångssätt så som A/B-tester och värdet av bra hypoteser.
Med till kursen tar du egen dator och inloggningsuppgifter till de digitala kanaler ni använder idag så som webbplatsen, Google Analytics, Facebook och Instagram. Du kommer sedan under kursen få chans att testa en del av teorin direkt på de egna kanalerna om du vill det.

Ur innehållet

  • Datadriven marknadsföring – en översikt över att tänka datadrivet och att arbeta med data som grund för optimering och beslut kring marknadsföringen.
  • Spårning – vi kollar på verktyg för att spåra användare på framförallt webbplatser och hur egen händelsespårning kan sättas upp och användas med exmepelvis Google Analytics och Facebook-pixeln.
  • Webbstatistik och statistik i andra kanaler – en stor del av kursen handlar om att förstå den statistik som samlas in för webbplatser och andra digitala kanaler så som sökmotorer och sociala medier. Vi pratar både om hur statistiken läses av och om hur du kan använda verktygen.
  • A/B-tester och hypoteser – under kursen pratar vi om värdet av att testa olika material och utformning på både webbplatser och i exempelvis annonsering. Vi går igenom hur ett A/B-test fungerar, sätts upp och hur du formulerar bra hypoteser och tolkar den statistik som samlas in.
  • Verktyg – vi kommer under kursen kika på flera olika verktyg för att jobba med datadriven marknadsföring och exempelvis går vi igenom Google Tag Manager, Google Data Studio och Google Optimize.
  • Juridik – tyvärr är spårning i digitala kanaler inte helt okomplicerat rent juridiskt. Vi kommer även prata om hur lagar som GDPR och LEK spelar in i arbetet med datadriven digital marknadsföring och vad ni som verksamhet behöver tänka på med saker som kakor på webbplatser och insampling av personuppgifter.
  • Den digitala utvecklingen – sist men inte minst lyfter vi blicken från allt som är just nu och kikar på de större trenderna i den digitala utvecklingen så att du får med dig tankar på var vi är på väg och hur man som verksamhet behöver vara vaken och anpassa sig.

Målgrupp och förkunskaper

Denna kurs vänder sig till dig som i din yrkesroll jobbar aktivt med digital marknadsföring och som har lite större erfarenhet av detta område. Även du som är ansvarig för marknadsföringen och har bra insyn i modern digital marknadsföring kommer ha nytta av kursen och förstå hur ni kan prioritera och fokusera framöver.
Kursen passar för de företag som idag aktivt använder digital marknadsföring i större utsträckning och känner att de är igång men vill ta nästa steg och effektivisera marknadsföringen. Är ni inte igång ordentligt med er digitala marknadsföring och bra har grundläggande kompetens inom området är istället kursen Digital marknadsföring bättre för er.

Förkunskaper

God datorvana behövs för att kunna tillgodogöra sig kursens praktiska moment.
Erfarenhet av digital marknadsföring och förståelse för de grundläggande principerna kring digital marknadsföring.

Kursmål

Efter kursen har du god kännedom om datadriven marknadsföring och ni kan arbeta med konverteringsoptimering för att förbättra er marknadsföring och öka er försäljning.
Du lämnar även kursen med en mätplan för er digitala marknadsföring och en bättre förståelse för verktyg som ni kan komma igång med direkt efter kursen.
Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Här framgår tydligt vilka kursmål du uppnått med utbildningen.

Övrig information

  • Denna kurs genomförs endast digitalt och du får en länk i samband med din kursinbjudan
Pris och längd
Ordinarie pris: 29 000 kr
Ditt pris: 0 kr
2 dagar

Kommande datum

Datum: 21 maj - 22 maj
Plats: Online