Konflikthantering

En vanlig orsak till att man tvekar med konflikthantering och svåra samtal är brist på kunskap snarare än brist på tid.
För att lyckas med konflikthantering och utmanande samtal måste du ha ett stöd, en samtalsmodell, du måste vara medveten om vad du vill och vad som krävs. Genom teori och rollspel lär du dig grunderna och får ett stadigt fundament att ta dig an utmaningarna. Utmanande samtal kan gälla allt från underprestation till alkoholproblem. Som chef / ledare har man ansvar för att samtalet är professionellt och strukturerat.

Ur innehållet

  • När ska man ingripa? 
  • Olika typer av samtal 
  • Modell för konflikthantering 
  • Modell för svåra samtal 
  • Din roll som ledare 
  • Mål med samtalet 
  • Konfliktstilar 
  • Hantera reaktioner

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en grundutbildning i att hantera konflikter och utmanande samtal. Utbildningen fungerar både för dig med eller utan arbetsgivaransvar. 
Inga specifika förkunskaper.

Kursmål

Målet är att ge alla deltagare mod och kunskap att ta tag i de problem som uppstår. Efter denna dag ska du känna dig professionell och säker när det gäller konflikthantering och utmanande samtal. 
Du får självinsikt och förståelse för din egen roll och hur ditt ledarskap bidrar till att skapa en positiv arbetskultur. 

Övrig information

  • Denna kurs genomförs i Lexicons kurslokaler på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm

Denna kurs motsvarar samma innehåll som dag 2 i kurser Ledarskapets grunder och kan därför upplevas som en repetition om du nyss deltagit på den kursen.
Pris och längd
Ordinarie pris: 8 900 kr
Ditt pris: 410 kr
1 dag

Kommande datum

Datum: 09 apr Kl. 09:00-16:00
Plats: Lexicon Stockholm / Stockholm